Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

64. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, stran 272.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12) je Upravni odbor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici dne 15. 1. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi I. stopnje univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje in diplomo o doktoratu III. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela natisnjen znak Evropske pravne fakultete v Novi Gorici v srebrni barvi.
Diplome o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi I. stopnje, univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje, diplomo o doktoratu III. stopnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum diplomiranja, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter podpis Dekana/Dekanice in Predsednika/Predsednice Upravnega odbora.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter podpis dekana/dekanice Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Vzorci diplom o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi so objavljeni v prilogi tega sklepa in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati na dan objave na uradni spletni strani Evropske pravne fakultete in se nato objavi še v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7/14-D,R
Nova Gorica, dne 15. januarja 2014
mag. Olga Jambrek l.r.
Predsednica upravnega odbora
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici

AAA Zlata odličnost