Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

62. Navodilo o spremembi Navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih, stran 263.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 5. točke Sklepa o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O O S P R E M E M B I N A V O D I L A
o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
1. V Navodilu o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 105/06 in 27/07) se besedilo 5. točke nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"5. Obveznik poročanja posreduje Banki Slovenije poročilo prek elektronske pošte po omrežju BSNET na naslov: bomp@bsi.si.
5.1. Definicija zadeve (subject)
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
– CBOMP oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
– SINNNNNNN MFI_ID obveznika poročanja,
– LLLLMMDD datum poročanja,
– (X.509) oznaka, da gre za uporabo X.509,
– (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBOMPSI555555520060414(X.509) / uporabljena kodna tabela 1250
CBOMPSI555555520060414(X.509)(CP7BIT) / uporabljena 7 bitna kodna tabela.
5.2. Zaščita poročil
Vsa sporočila morajo biti elektronsko podpisana z digitalnimi potrdili po standardu SMIME/X.509. Za podpisovanje obveznik poročanja uporablja javni ključ, ki ga Banki Slovenije posreduje ob prijavi digitalnega potrdila. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v točki 5.3.
5.3. Odgovor obvezniku poročanja o prevzemu pošte
Vsi odgovori Banke Slovenije so elektronsko podpisani z javnim ključem "Medbančna posojila (BOMP)", ki je dostopen na spletni strani: http://www.bsi.si/porocanje-r.asp?MapaId=1098. Odgovor potrjuje sprejem sporočila in sporoča pravilnost oziroma nepravilnost podatkov.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo sprejeto:
– RE: originalna zadeva, CBOMP-I-OK, tekst
Primer: RE: CBOMPSI555555520060414 CBOMP-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
– RE: originalna zadeva, CBOMP-E-ERR, tekst
Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v polju tekst.
5.4. Pravila za formiranje zapisov
Priporočamo uporabo kodne tabele CP1250. V kolikor je uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot zadnji podatek v zadevi (subjectu) (glej točko 5.1).
Vsakemu zapisu je na začetku dodana oznaka aplikacije (CBOMP) in tip zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99).
– prvi zapis: CBOMP00, v nadaljevanju:
– MFI_ID obveznika poročanja (9AN),
– datum poročanja (8N),
– status podatkov: N-novi, P-popravki (1AN),
– zaporedna številka popravka (2N).
– podatki: CBOMP11, v nadaljevanju:
– zaporedna številka vrstice (3N)
– MFI_ID posojilodajalca (15AN),
– MFI_ID posojilojemalca (15AN),
– datum sklenitve depozita (8N),
– datum valutacije depozita (8N),
– datum vračila depozita (8N)
– znesek depozita v EUR (9N)
– obrestna mera depozita (4,2N)
– tip obrestne mere depozita ("N" ali "O")
– zadnji zapis: CBOMP99, v nadaljevanju:
– število zapisov s podatki (3N),
– ime in priimek sestavljavca (40AN),
– telefon sestavljavca (12AN).
Razlaga oznak:
– N pomeni število numeričnih znakov. Prva številka pomeni število vseh cifer, druga število decimalnih mest.
Primer za 4,2N: 3,15 ---> 0315
– AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov od leve proti desni). Kadar podatka ni, je polje prazno (napolnjeno s presledki).
V primeru, da datum vračila depozita ni določen, ga zapišemo kot 31.12.9999.
5.5. Pošiljanje popravkov
Poročilo, ki je napačno, je treba čim prej popraviti in še enkrat poslati v Banko Slovenije. Poslati je treba celotno poročilo. Novo, popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije prejšnje poročilo.
Poročilo se šteje kot popravek, če ima v prvem zapisu v polju status podatkov znak P in zaporedno številko popravka 01. Primer: CBOMP00SI555555520060414P01. Popravek popravka ima zaporedno številko popravka enako 02 in tako dalje.
5.6. Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture zadeve/subjecta, napačnega X.509 podpisa ipd.), je treba poročilo čim prej ponovno poslati v celoti. Ponovno poslana poročila, ki so bila predhodno zavrnjena, obveznik poročanja označi kot nova.
5.7. Primer poročila v obliki za pošiljanje prek elektronske pošte
Zadeva: CBOMPSI555555520060414(X.509)
CBOMP00SI555555520060414N00
CBOMP11001  SI5555555SI1247777  2006041320060413200604180120000000325N
CBOMP11002  SI5555555SI1247777  2006041320060414200604180023000000310N
CBOMP11003  SI5555555DE62666666  2006041320060413200604220007500000400N
CBOMP11004  AT1211111SI5555555  2006041320060413200607010400000000325O
CBOMP99004JANEZ NOVAK            01 999 99 99"
2. To navodilo začne veljati 3. 2. 2014.
Ljubljana, dne 14. januarja 2014
Guverner
Boštjan Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost