Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

61. Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, stran 263.

Za izvajanje tretjega odstavka 62. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za zdravje
O D R E D B O
o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti
1. člen
Ta odredba določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev, njihovo kvalifikacijo, delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) na področju zdravstvene dejavnosti ter seznam poklicev zdravstvenih sodelavcev in njihovo kvalifikacijo.
2. člen
Seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.
3. člen
Delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) zdravstvenih sodelavcev določi delodajalec v svojih internih aktih.
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 82/04, 110/04 – popr., 40/06, 110/08 in 10/12).
5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2013
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EVA 2013-2711-0040
v funkciji ministra za zdravje
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost