Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

I 2/2012 Os-4198/13 , Stran 3497
I 2/2012 Os-4198/13
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Enesu Aličković, Moste 30, Komenda, zaradi izterjave 5.647,06 EUR, izven naroka 5. novembra 2013 sklenilo: dolžniku Enesu Aličković, stanujočem Gregorčičeva 10, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) postavi začasni zastopnik odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a, Postojna. Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni zastopnik bo zastopal Enesa Aličković vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika. O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Kamnik. Ker je začasni zastopnik postavljen po 4. točki drugega odstavka 82. člena ZPP bo sodišče na oglasni deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS objavilo oglas (prvi odstavek 86. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni dne 5. 11. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti