Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

VL 90922/2013 Os-4451/13 , Stran 3497
VL 90922/2013 Os-4451/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nadškofija Ljubljana, Ciril-Metodov trg 4, Ljubljana; Viktor Turičnik, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Dušan Pernat, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Tomaž Drolec, Mlaka 33B, Komenda, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Viktorija Drolec, Mlaka 33B, Komenda, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Rok Jenko, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, MOL Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, RTV Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Robert Ivanec, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, proti dolžniku Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik začasni zastopnik odvetnik Boris Goda, Dunajska cesta 22, Ljubljana, zaradi izterjave 90,01 EUR, sklenilo: dolžnici Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris Goda, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 10. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti