Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

N 85/2013 Os-4479/13 , Stran 3496
N 85/2013 Os-4479/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a, št. stavbe 588-106, na predlog predlagateljev in priglasiteljev: 1. Stanislav Dajčman in Darinka Dajčman; 2. Nebojša Krstić in Slavica Krstić; 3. Helena Leban; 4. Bernard Vogrinec in 5. Frančišek Jaušovec, vsi stanujoči Zgornja Kungota, Svečina 1a, zastopani po pooblaščeni Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, ki predlagajo vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a, št. stavbe 588-106, 5. 12. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov: 1.) prodajne pogodbe št. 8/93 z dne 15. 10. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor, zastopano po ravnatelju Antonu Šternu in kupcema Stanislavom Dajčmanom in Darinko Dajčman, stanujočima Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 2, v pritličju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a, stoječe na parceli št. 85, k.o. Svečina in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. 2.) prodajne pogodbe št. 7/93 z dne 28. 9. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor, zastopano po ravnatelju Antonu Šternu in kupcema Nebojšo Krstićem in Slavico Krstić, stanujočima Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 7, v prvem nadstropju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1 a, stoječe na parceli št. 85, k.o. Svečina in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. 3.) prodajne pogodbe št. 2/91 z dne 17. 12. 1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor, zastopano po ravnatelju Slavku Fidlerju in kupovalko Heleno Leban, stanujočo Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a, stoječe na parceli št. 85, k.o. Svečina in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupovalke. 4.) prodajne pogodbe št. 1/91 z dne 17. 12. 1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor, zastopano po ravnatelju Slavku Fidlerju in kupcem Bernardom Vogrincem, stanujočim Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 8 v drugem nadstropju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupca. 5.) prodajne pogodbe št. 3/91 z dne 17. 12. 1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor zastopano po ravnatelju Slavku Fidlerju in kupovalko Tadejo Jaušovec, stanujočo Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 1, v pritličju nadstropju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupovalke. 6.) prodajne pogodbe z dne 12. 12. 2006, sklenjene med prodajalko Tadejo Rožič, stanujočo Novo naselje 17, Bistrica od Dravi in kupcema Frančiško Jaušovec in Frančiškom Jaušovcem, stanujočima Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 0588/00106/001 – stanovanje s kletno shrambo, v skupni izmeri 92,75 m² stanovanjske površine, v prvi in drugi etaži v večstanovanjskem objektu v Zgornji Kungoti, Svečina 1a, z ident. št. 00106, k.o. Svečina in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Stanislava Dajčmana in Darinke Dajčman, Nebojše Krstića in Slavice Krstić, Helene Leban, Bernarda Vogrinca in Frančiška Jaušovca.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 5. 12. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti