Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

N 509/2008 Os-4217/13 , Stran 3495
N 509/2008 Os-4217/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac v nepravdni zadevi predlagateljev: 1) Fehrat LALIĆ, stan. Goriška ulcia 4, Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 2) Greta Metka Barbo Škerbinc, stan. Goriška ulica 4, Maribor, 3) Elizabeta Purgaj, stan. Goriška ul. 4, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 4) Hermina Osvaldič, 5) Martina Živko in 6) Ivan Živko, vsi stan. Goriška ul. 2, Maribor, 7) Herman Slaček, 8) Marija Slaček, oba stan. Goriška ul. 4, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 9) Franc Kokolj in 10) Marija Kokolj, oba stan. Goriška ul. 4, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 11) Jožica Flakus, stan. Goriška ul. 2, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 12) Franjo Moharič in 13) Ana Moharič; oba stan. Goriška ul. 4, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 14) Janez Planinšič, stan. Ob gozdu 27a, Selnica ob Dravi, 15) Olga Štumberger, stan. Goriška ul. 4, Maribor 16) Vesna Zornik Černjavič, stan. Nad gomilo 1a, Razvanje, 17) Stanislav Zelenik in 18) Teodora Zelenik, oba stan. Goriška ul. 4, Maribor, 19) Ana Veir, stan. Mladinskih brigad 47, Miklavž, ki jo zastopa odv. Marjan Veit iz Maribora, 20) Alojzija Brankar, stan. Gorenjska cesta 14a, Mengeš, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 21) Ankica Nerat, stan. Goriška ulica 4, Maribor, 22) Dušica Laboš, stan. Bezjakova ulica 119, Limbuš, 23) Nada Planinšič, san. Goriška ulica 2, Maribor, 24) Olga Štumberger, stan. Goriška ul. 4 Maribor, 25) Danilo Huselj, 26) Jasmin Ždero, 27) Silvija Horvat, 28) Duško Modrič, vsi stan. Goriška ul. 2, Maribor, 29) Zdravko Morel, stan. Goriška ul. 4, Maribor, 30) Branko Đakovič, stan. Ulica heroja Šlandra 27, Maribor, 31) Lote Šraj, stan. Goriška ul. 2, Maribor, 32) Marija Unger, 33) Verica Mokič, obe stan. Goriška ul. 4, Maribor, 34) Milan Bauman in 35) Vlasta Bauman, oba stan. Goriška ul. 2, Maribor, 36) Vera Mavrin, stan. Gregoričeva ulica 10, Maribor, 37) Brigita Podgorelec, 38) Alojz Verdinek, 39) Lucija Verdinek, 40) Ivanka Škafar-Jus, vsi stan. Goriška ul. 2, Maribor, 41) Niko Koneig, stan. Goriška ul. 4, Maribor, ki jih vse zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 42) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, 43) Metka Kuraj, stan. Goriška ul. 2, Maribor; priglasiteljev: 1) Valentina Vojsk, Maroltova 36, Maribor, 2) Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa Agencija Etažna Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, 3) Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Goriška ulica 2 in 4, dne 11. 11. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov: – kupoprodajne pogodbe št. 1075-259/12-4/2-JD z dne 5. 6. 1972, sklenjene med Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga zastopa glavni direktor Valentin Breznik, dipl. oec. (kot prodajalcem) in Zupanič Angelo, Kranj, Prešernova ulica (kot kupovalko), in dodatka k tej pogodbi z dne 24. 10. 1983, sklenjenega med Gradbeno podjetje Stavbar Maribor, z.n.so. Maribor, Industrijska ul. 13, TOZD Visoke gradnje, n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga zastopa direktor TOZD Visoke gradnje Miroslav Brkič, dipl.gr.ing. (kot prodajalcem) in Zupanič Angelo, Maribor, Goriška ul. 2, (kot kupovalko), s katerima je prodajalec kupovalki prodal stanovanje v stanovanjskem objektu Goriška ul. 2, Maribor, ki stoji na parceli št. 670, vl. št. 1148, k.o. Spodnje Radvanje, in sicer garsonjero št. 16, ki se nahaja v drugem nadstropju, v skupni površini 22,25 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 11. 11. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti