Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

SV 738/2013 Ob-4596/13 , Stran 3494
SV 738/2013 Ob-4596/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-738/2013 z dne 20. 12. 2013, in kreditne pogodbe št. LD1331900164, ter pogodbe o zastavi nepremičnin št. 133190164-ZASN1, je bil poslovni prostor z ID posameznega dela stavbe št. 15, v pritličju v skupni izmeri 245,10 m2, ki se kot posamezni del nahaja v stavbi na naslovu Cesta krških žrtev 59, Krško, s št. stavbe 703, stoječi na parc. št. 3085/6, 3051/31, 3051/32, 2918/13, 2918/12, k.o. 1322 Krško, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastavitelja Finrast d.o.o., sedež Papirniška ulica 19, 8270 Krško, mat. št. 2191199000, v deležu do 1/1 na podlagi notarskega zapisa kupne pogodbe z dne 4. 12. 2013, SV-706/2013, zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, z matično št. 5860571000 z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, za zavarovanje denarne terjatve in sicer v višini 125.000,00 EUR glavnice s pogodbeno obrestno mero ki je spremenljiva, enaka seštevku Euriborja za šestmesečne depozite v EUR s fiksno maržo 4,7% letno, z možnostjo dodatnega povišanja v primeru in v skladu s IV. točko kreditne pogodbe, s pričetkom teka obresti na dan prvega črpanja kredita, ter ostalimi stroški in pripadki, s končno zapadlostjo terjatve 20. 10. 2023 oziroma terjatev lahko zapade tudi predčasno ob upnikovem odpoklicu celotnega preostalega dolga v primerih in na način določen v IX. točki kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti