Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Ob-4580/13 , Stran 3482
Ob-4580/13
Svet zavoda Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in sklepa Sveta Vrtca Jelka, št. 6 in 6a z dne 6. 11. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (ur.l.RS št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za 5 let. Predvideni začetek dela je 27. 7. 2014. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Nepopolne vloge bodo zavržene. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Jelka, Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti