Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 9000-8/2013 Ob-4565/13 , Stran 3482
Št. 9000-8/2013 Ob-4565/13
Svet Centra za socialno delo Pesnica, na podlagi sklepa 5. redne seje sveta z dne 17. 12. 2013, v skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92,8/96, 18/98., US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJSP). 56. in 57. 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 26., 27. in 31. členom Statuta Centra za socialno delo Pesnica, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorico Centra za socialno delo Pesnica. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki lahko poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj, ali – višja strokovna izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja /direktorice. Kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za mandatno obdobje pet let in bo sklenil/sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas mandatnega obdobja. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati/kandidatke predložiti življenjepis in program dela z vizijo za mandatno obdobje. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru – z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/direktorico«, Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni/obveščene v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Pesnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti