Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

, Stran 3319
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Boštjan Maček s.p., Ulica talcev 5, 3230 Šentjur, potrdila za voznike: Vladimirja Gajića – št. 009515/AD62-2-766/2013; Jurica Levanić – št. 009515/AD62-2-7755/2012; Oleksandra Cherkashyn, št. 009515/SŠD62-2-2865/2011, 009515/BGF62-2-4327/2011; Bojana Stamenković – št. 009515/SŠD62-2-641/2012; Zorana Damjanić – št. 009515/BGD62-2-4203-2009; Marković Miša – št. 009515/AĆ62-3-2593/2012. Ob-4376/13 Benčina Bojan, Ulica za mlinom 3, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 63010183, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gni-332767 Berglez Žan, Ulica Moše Pijade 26, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233334. m-240 Bratušek Mojca, Lukežiči 27A, Renče, potrdilo o strokovnem izpitu, izdano na ime Mojca Mozetič, izdano leta 1989, izdajatelj Ministrstvo za zdravje. gnp-332756 But Andrej, Zgornja Kostrivnica 7, Podplat, študentsko izkaznico, št. G1011746, izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-245 Dakić Zdravko s.p., Ribnik 17, Trbovlje, izvod licence, št. 012088/003, za taksi vozilo renault espace, z reg. oznako LJ JF-610, z veljavnostjo do 3. 6. 2014. gns-332753 Fele Neža, Loka pri Zidanem Mostu 92, Loka pri Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št. 32080061, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnr-332754 Ferlinc Boštjan, Trčova 148, Malečnik, izpit za viličarja, številka 822/STR, izdajatelj Andragoški zavod, izdan leta 2001. m-243 Golež Franci, Pletovarje 1A, Dramlje, študentsko izkaznico, št. S2002941, izdala Fakulteta za strojništvo, Maribor. m-249 Gornik Domen, Prepolje 82, Marjeta na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1012713. m-248 Gvarmar d.o.o., Topniška ulica 29, Ljubljana, izvod licence za vozilo reg. št. LJ HP 735, številka GE004569/05836/002, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gny-332751 Hostnik Miha, Podroje 6, Šmartno pri Litiji, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnn-332758 Hribar Andreja, Veselova 16, Celje, službeno izkaznico, št. 01861, vojaške policije, izdana leta 2013, veljavna od 2013 do 2023, izdajatelj Generalštab Slovenske vojske. gnh-332764 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) naslednje neveljavne: – enotne žige pooblaščenih inženirjev: Jovan Samardžija, univ. dipl. inž. str., IZS S-0798; Dušan Kraigher, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0389; Janez – Štefan Grebenc, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1363; Marjan Banič, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1003; Stanislav Gruber, inž. gradb., IZS G-1678; Primož Podobnik, inž. el., IZS E-1365; Boštjan Mikec, univ. dipl. inž. str., IZS S-1373; Dušan Sernišak, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2800; – in izkaznice: št. izkaznice 47953 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48352 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 45818 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47040 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47596 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47459 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49134 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49651 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 50313 z veljavnostjo do 31. 10. 2016. Ob-4390/13 Jashari Ben, Grobelno 100, Grobelno, študentsko izkaznico, št. E1070312, izdala FERI, Maribor. m-241 Juhant Domen, Janeza Puharja 3, Kranj, študentsko izkaznico, št. 07086402, izdala Fakulteta za varnostne vede. gnx-332748 Jukić Zijad, Zalog pod Sv. Trojico 1, Domžale, certifikat NPK izvajalec zidanja in ometavanja, št. 51670, izvajalec CPU. gnz-332771 Kavčič Mija, Gabrje 77, Dobrova, študentsko izkaznico, št. 31110048, izdala Univerza v Ljubljani. gnb-332795 Kikelj Jože, Podgorica pri Šmarju 20, Šmarje - Sap, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 607 034, izdano leta 1997. gnt-332802 Kobal Dušan, Trtnikova ulica 11, Ljubljana - Polje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze RS, številka 609506, izdano leta 1997. gnk-332761 Komel Anton, Cesta IX. korpusa 40, Solkan, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015973001, izdajatelj Cetis d.d. gnf-332766 Koren Marina, Kozjak nad Pesnico 93B, Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št. KA 1007125, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor. m-234 Kosirnik Neja, Jarška cesta 36A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gny-332797 Lesičar Edvard, Cankarjeva 7, Sevnica, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, izdajatelj Ministrstvo za promet, izdano leta 1997. gnw-332749 Levstek Leja, Travnik 107, Loški Potok, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola, Ljubljana, št. 8239461. gnj-332762 Mackošek Žan, Ponikva 46B, Ponikva, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od 1. 6. 2012, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, izdano leta 2012. gni-332763 MK Trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Slovenska 29, Ljubljana Knjigarna, papirnica in Svet knjige Glavni trg 9, Novo mesto, z zaporedno številko 2. gnz-332746 Mrak Boštjan, Zminec 27, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002061001, izdal Cetis d.d. gnq-332755 Pirnat Katja, Dražgoška ulica 6, Žiri, študentsko izkaznico, št. 32090198, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnl-332760 Pislak Manca, Grassellijeva 20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-332759 PPG - HELIOS d.o.o., Količevo 65, Domžale, štampiljko štirikotne oblike, z logom PPG-Helios in nazivom Družba za trženje avtomobilskih premazov št. 23. gny-332772 Prevolšek Dejan, Industrijska ulica 16, Ruše, potrdilo o opravljenem tečaju varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, številka 3/5389. m-230 Rakef Martina, Gasilska cesta 1, Mengeš, potrdilo o opravljenem izpitu za magista farmacije. gnb-332770 Razboršek Tadej, Vrh nad Laškim 10, Laško, študentsko izkaznico, št. 63080132, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnx-332798 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne osebe Theuerschuh Vita, Davčni urad Ljubljana, delovno mesto višji davčni inšpektor, pod registrsko številko 146, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-4374/13 Sinanović Enes, Brodarjev trg 4, Ljubljana, izvod licence za taxi vozilo, mazda karavan 2.0, reg. št. LJ/UU-460, št. 012179, veljavna do 16. 7. 2014. gnt-332752 Zupanič Branko, Jiršovci 63B, Destrnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001138001, izdajatelj Cetis d.d. gno-332757

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti