Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 171/13 Ob-4391/13 , Stran 3293
Št. 171/13 Ob-4391/13
Svet zavoda OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in sklepa Sveta OŠ Mirana Jarca št. 4, Ljubljana, z dne 19. 11. 2013, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) ter Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12). Kandidat/ka mora biti usposobljen/-a za delo z računalnikom in imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske ter druge sposobnosti za vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let (zaposlitev za določen čas, to je za čas trajanja mandata, če bo imenovan zunanji kandidat). Predviden začetek dela bo 4. 5. 2014. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – izobrazba, strokovni izpit, naziv, ravnateljski izpiti (oziroma pisna izjava, da bo ravnateljski izit opravil/a v roku enega leta od pričetka mandata), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku. Priložiti je potrebno tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušnjah in program vodenja zavoda. Prijava mora biti poslana priporočeno na naslov: Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice – ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati/- ke bodo obveščeni/e o izboru v zakonitem roku.
Svet šole OŠ Mirana Jarca

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti