Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 014-4/13-4/4 Ob-4377/13 , Stran 3275
Št. 014-4/13-4/4 Ob-4377/13
Občina Kamnik objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 – ZZDej) in 10. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12)
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Kamnik
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 2. Predmet koncesije: predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v občini: – 1 koncesija na področju splošne medicine. 3. Obseg razpisane koncesije: 0,70 programa splošne medicine na lokaciji Neveljska pot 26, 1240 Kamnik (Dom starejših občanov Kamnik). 4. Predviden začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 10 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 5. Krajevno območje za katerega se razpisuje koncesija: Dom starejših občanov Kamnik. 6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. 7. Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev: so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 8. Merila za vrednotenje vlog: – delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; – pričetek z delom: največ 10 točk; – dodatna funkcionalna znanja: največ 10 točk. 9. Rok prijave na javni razpis: vloge morajo biti naslovljene na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik (v nadaljevanju: občina). Šteje se, da so vloge prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 3. 1. 2014, do 24. ure, ali oddane v delovnem času neposredno v Sprejemni pisarni občine, soba 1, Glavni trg 24, 1240 Kamnik do 3. 1. 2014. 10. Potek izbire med ponudbami: razpisna komisija, ki jo imenuje župan občine, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesije ne podeli. 11. Dodatne informacije: Katja Vegel, tel. 01/831-81-42). Razpisna dokumentacija in podrobnejša navodila za izpolnjevanje so na voljo na spletnih straneh Občine Kamnik (www.kamnik.si).
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti