Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

, Stran 3256
Drugo preklicujejo
AVTO M.B. d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 3, Ljubljana, licenco, številka izvoda licence GE004318/00135/002, šesija WDB9540621K558160, za vozilo z registrsko številko LJ-24-OVM. gnf-332716 Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnice, Ukrajina - tranzitna, št. T017462, Rusija - tranzitna, št. T014200 in Rusija - tranzitna, št. T014199. gnr-332729 Dečar Gregor, Podpeč ob Dravinji 17, Loče pri Poljčanah, tahografsko kartico voznika, št. 1070500034783000, izdajatelj Cetis. gnr-332708 DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o., Spodnji Plavž 14D, Jesenice, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: DOKA SLOVENIJA OPAŽNA TEHNOLOGIJA d.o.o., Spodnji Plavž 14D SI-4270 Jesenice, zaporedna št.6. gnf-332745 EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnici 792/36, št. 486658, 486671, za državo Turčijo (za leto 2013), izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnb-332699 Framark TTG d.o.o., Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana, nacionalno licenco št. G0004413/04186/657 za AVTO-TAKSI PREVOZI, za vozila: reg. št. LJ-TC-821, šasija: KLAUF75H11K699628, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/002; reg. št. LJ-FI-758, šasija: VF1J PC F539674772, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/005; reg. št. LJ-J D-279, šasija: KLAGF75614K954023, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/007; reg. št. NM-H5-769, šasija: ZFA19200000547699, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/011; reg. št. LJ-TE-634, šasija: VF1BG0A0524802345, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/012; reg. št. LJ-TG-959, šasija: VF1JP0WE540746393, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/013; reg. št. LJ-KB-047, šasija: KL1NF356J6K392762, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/014; reg. št. GO-KH-476, šasija: VF7CHRHYB39184432, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/015; reg. št. LJ-TAXI 1, šasija: VF3DDHMYODJ512628, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/016; reg. št. LJ-AG-522, šasija: TMBAN6NH2D4009949, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/017; reg. št. LJ-DG-214, šasija: KL1NF356J6K243609, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/018; reg. št. LJ-RP-482, šasija: WVWZZZ1JZ1W157046, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/019; reg. št. LJ-IV-265, šasija: VF1JA04B523095186, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/022; reg. št. LJ-FG-559, šasija: VF7CHRHYB39366646, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/023; reg. št. LJ-UU-460, šasija: JMZGY19R241139741, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/024; reg. št. LJ-GK-693, šasija: VF7UARHJ H45163856, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/025; reg. št. LJ-Y1-73V, šasija: WBAAL710X0KG96096, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/026; reg. št. LJ-SA-356, šasija: WVWZZZ3CZ8E164139, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/027; reg. št. LJIN-235, šasija: VF7N1RHYB73811147, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/028; reg. št. LJ-GK-160, šasija: VF17R000H49025407, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/029; reg. št. LJ-SB-536, šasija: VF3DD9HP0CJ725732, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/030; reg. št. KPUE-962, šasija: WBAGM21050DR57372, št. izvoda licence: G0004413/04186/657/031. Ob-4344/13 Glišić Ana, Potrčeva ulica 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 04043467, izdala Fakulteta za upravo. gnv-332725 Golc Matjaž, Pot pod Gradiščem 7, Naklo, potrdilo NPK, izdajateljica Avtošola B&B, številka 8098/2009, izdano 9. 9. 2009. gnl-332735 Gregorič Peter, Rozmanova ulica 27, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper, št. 0006098372. gng-332740 Ilić Katarina, Ulica svobode 77, Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št. 20070096, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gnm-332713 *****, študentsko izkaznico, št. 61267170, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnn-332712 Jorčič Luka, Teharje 38, Teharje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033991000. gnq-332730 Kramberger Srečko, Brstje 29A, Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004773001 (veljavna od 5. 2. 2012 do 6. 2. 2017), izdajatelj Cetis. gnm-332734 Lekić Vukoslav, IX. korpusa 11, Izola - Isola, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033527000, izdajatelj Cetis d.d. gny-332722 Nešo šped d.o.o., Ulica Milana Majcna 29A, Ljubljana, dovolilnico za državo Rusijo, bilateralnotranzitna, oznaka 643/09, št. 1061180, 1063674, 1064100, dovolilnico za državo Ukrajino, tranzitna, oznaka 804/03, št. 3310179. gno-332736 Noč Darko, Hlebce 29/B, Lesce, voznikova kartica št. 1070500025620000, izdajatelj Cetis d.d. gnv-332700 Par Trade d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, licenco, osnovno, številka GE004416/05752. gng-332715 Petrić Dragan, Via Luino 51, Vicenza, Italia, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035200000, izdal Cetis d.d. gny-332697 Placer Leja, Jamova 62, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnp-332731 Ribežl Zvonko, Vojkova ulica 5, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020789010, izdajatelj Cetis d.d. gne–332704 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico naslednjih javnih uslužbencev: Perko Leopold, zap. št. 971, Šuštarič Pavel, zap. št. 1051, Trebše Branimir, zap. št. 1061, Zajc Ivan Robert, zap. št. 1083, Ausec Miroljub, zap. št. 1854, Bernik Simon, zap. št. 2114, Marušić Andrija, zap. št. 2345, Kolar Roman, zap. št. 2401, Možgan Marko, zap. št. 2405, Šekoranja Simon, zap. št. 2412, Simonič Renata, zap. št. 2426, Drganc Hudak Darinka, zap. št. 2427, Golobič Danijel, zap. št. 2432, Štalcar Marko, zap. št. 2434, Brilej Valentina, zap. št. 2490, Jazbec Iztok, zap. št. 2494, Lamovšek Stane, zap. št. 2500, Osojnik Robert, zap. št. 2505, Zofič Iztok, zap. št. 2509, Smukovič David, zap. št. 2562, Srpčič Peter, zap. št. 2563, Avgustinčič Dejan, zap. št. 2677, Gajski Rok, zap. št. 2682, Šoln Andrej, zap. št. 2687, Zevnik Sandi, zap. št. 2689 in Žvab Anja, zap. št. 2692. Ob-4315/13 Robert Grudnik s.p., Celjska cesta 56, Vojnik, izvod licentce, št. 010832/002, za vozilo z reg. oznako CE Z4 34L, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije. gnx-332727 Savkovič Radomir, Savska cesta 7, Sevnica, voznikova kartica, št. 1070500029390001, izdal Cetis d.d. gnh-332701 Seitl Petra, Stanetova 54, Velenje, študentsko izkaznico, št. F0003331, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. gnx-332723 Šadl Sandra, Gornji Slaveči 26, Kuzma, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše. gnq-332709 Švajger Dominika, Klemenčičeva 5, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01006157, izdala Pedagoška fakulteta. gne-332742 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037883000, za voznika Branka Ciglarič (izdana 2. 9. 2013). gnj-332737 Urdih transport d.o.o., Mednarodni prehod 2A, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, licenco, številka GE005780/05352/022, za vozilo volvo FH 42/TB, registrska številka GO KD-711. gnz-332721 Zupančič Pija, Gregorčičeva ulica 2, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 20050392, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnt-332702 Živkovič Borislav, Selišče 17, Sveti Jurij ob Ščavnici, izkaznico o vozniških kvalifikacijah, št. VK000943, izdajateljica Republika Slovenija. gnc-332698

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti