Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

VL 147225/2013 Os-4162/13 , Stran 3252
VL 147225/2013 Os-4162/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič; Domplan Investa d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, Kranj; Računovodske storitve, Pavel Barabaš s.p., Cankarjeva cesta 1, Tržič; Janez Kikel, Cankarjeva cesta 1, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Društvo invalidov Tržič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Alenka Ogris, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Gregor Ogris, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o., Nazorjeva ulica 3, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Petra Valenta, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marijan Štancar, Šorlijeva ulica 9, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Anna Šmidt, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Blaž Ropret, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Irena Ogrin, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Olga Radič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Iris Šober, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Vanja Belhar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Tatjana Brodnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan Gregorčič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Zora Blažan, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mali-e-Tiko, proizvodnja elementov za elektroniko in kovinsko opremo, d.o.o., Loka 121, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Peter uzar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Danica Švarc, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Franc Meglič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Bogomila Koselj, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marica Kušenič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Branko Sajovic, Hudo 14, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Darja Sitar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Globočnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Petra Gligorević, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Arif Begulić, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Kokalj, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva Vrhovnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Gabrijela Klemenčič, Senično 28, Križe, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Matija Vesel, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Polona Rus Brišar, Preska 20, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Anton Žepič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mojca Žepič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Kristina Dolžan Primožič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Nevenka Prašnikar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janko Rabič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Vida Dacar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Gizela Vrbančič Janša, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Pavel Barabaš, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Renata Marin, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Sanela Janković, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Jožef Jejčič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Dejan Klemenčič, Begunjska ulica 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Alojz Petrovič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Omerović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Hazim Omerović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Oliver Grubešić, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva Logar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Sihveta Inajetovič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Šućo Đutović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Cvetka Marcola, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Stane Marcola, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Slavica Domazet Manojlović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Branimir Manojlović, Kranjska cesta 42, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Florjanič, Cankarjeva ulica 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji Florjančič, Celovška 134, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zast. Jernej Goričar, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, zaradi izterjave 197,82 EUR, sklenilo: dolžnici Nadji Florjančič, Celovška 134, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jernej Goričar, Jakšičeva 1, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 10. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti