Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

VL 203335/2012 Os-3701/13 , Stran 3251
VL 203335/2012 Os-3701/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234 Maribor, proti dolžniku Dušanu Kokot, Ulica heroja Vojka 17, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Stanislav Greifoner, Partizanska 13A, Maribor, zaradi izterjave 1.689,97 EUR, sklenilo: dolžniku Dušanu Kokot, Ulica heroja Vojka 17, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stanislav Greifoner. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 9. 2013

AAA Zlata odličnost