Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

N 26/2010-163 Os-4153/13 , Stran 3248
N 26/2010-163 Os-4153/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljubljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, Brilejeva 1, Ljubljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Učakar 42, Ljubljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljubljana, 6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljubljana, 7. Marija Zebec, Brilejeva 1, Ljubljana, 8. Edvard Veselko Zebec, Brilejeva 1, Ljubljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova ulica 34, Ljubljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljubljana, 11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljubljana, 12. Barbara Tomše, Brilejeva 1, Ljubljana, 13. Friderik Korošec, Brilejeva 1, Ljubljana, 14. Miroslav Milošević, Maroltova 7, Ljubljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljubljana, 16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljubljana, 17. Biserka Dremelj, Brilejeva 1, Ljubljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, Ljubljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljubljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljubljana, 22. Bojan Jelačin, Brilejeva 3, Ljubljana, 23. Majda Renar, Brilejeva 3, Ljubljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljubljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljubljana, 26. Radomir Jovanović, Brilejeva 3, Ljubljana, 27. Radmila Jovanović, Brilejeva 3, Ljubljana, 28. Slavko Raić, Brilejeva 3, Ljubljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljubljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljubljana, 31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljubljana, 32. Nada Dragić, Brilejeva 3, Ljubljana, 33. Dušanka Radić, Brilejeva 2, Ljubljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljubljana, 35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljubljana, 36. Lidija Novak, Brilejeva 3, Ljubljana, 37. Marija Novak, Brilejeva 3, Ljubljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljubljana, 39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljubljana, 40. Noricum d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana, ki ga zastopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, Ljubljana, ki jih vse zastopa Klavdija Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljubljana, ki jo zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob udeležbi: Helene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše Stoilkovića, družbe Mastra, banke Unicredit bank Slovenija d.d., Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, Matjaža Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra Prendžova, Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Gajanovića, Elizabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jovanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije Krajnca, Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava Markoviča, Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmile Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, Helene Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, Vladka Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, Muharema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše Novak, Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbiča-Šalamona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, Alje Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke Volksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana Barešića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 24. 9. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe o prodaji stanovanja št. 116/92 z dne 6. 4. 1992, sklenjene na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) med prodajalcem: Pivovarna Union p.o., Pivovarniška 2 Ljubljana, ki ga zastopa po pooblastilu Marjan Mir, dipl. iur., ter kupcem: Bionda Mile, EMŠO: 0905956500462, Ljubljana, Brilejeva 3, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 109, v 1. nadstropju, skupna izmera 60,92 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši z naslovom Brilejeva ulica 3, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 10. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti