Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

SV 846/13 Ob-4316/13 , Stran 3246
SV 846/13 Ob-4316/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 846/13 z dne 21. 11. 2013, so bile nepremičnine, in sicer: poslovni prostori, v pritličju, v skupni izmeri 254,38 m2 in poslovni prostori, v I. nadstropju, v skupni izmeri 259,04 m2, ki se nahajajo v poslovno-stanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasorjeva ulica 12A, z identifikacijsko številko stavbe 659/3537, zgrajeni na parcelah številka 438/14, katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/14-0, številka 438/15, katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/15-0 in številka 438/18, katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/18-0; last zastavitelja CAUTUS zavarovalno posredništvo d.o.o., Valvasorjeva ulica 12, 2000 Maribor, matična številka 1789678000, do 1/1 (celote) na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 12. 2004; in kletni prostori, v skupni izmeri 163,79 m2 ter poslovni prostori v II. nadstropju, v skupni izmeri 129,83 m2, ki se nahajajo v poslovno-stanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasorjeva ulica 12A, z identifikacijsko številko stavbe 659/3537, zgrajeni na parcelah številka 438/14, katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/14-0, številka 438/15, katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/15-0 in številka 438/18, katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/18-0; last zastavitelja Maksa Edelbaher, rojenega 26. 9. 1953, stanujočega Terčeva ulica 65, Ribniško selo, 2000 Maribor, do 1/1 (celote) na podlagi Notarskega zapisa prodajne pogodbe opravilna številka SV 1165/08 z dne 5. 11. 2008 notarke Brede Horvat iz Maribora; zastavljene v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, identifikacijska številka za DDV SI77752252, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika Maximal Inn Gmbh, Hofgasse 008, 8010 Graz, Republika Avstrija, davčna številka 496/0016, identifikacijska številka za DDV ATU68252017, in sicer v višini 150.000,00 EUR s pripadki, z obrestmi z obrestno mero, ki je sestavljena iz seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 5,500%, z zapadlostjo terjatve najkasneje do vključno 1. 12. 2023, oziroma na dan odpoklica upnika, in z vsemi stroški in pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, nastale na temelju Kreditne pogodbe številka 5012/0040915-00 pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti