Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 35400-1/2013 Ob-4293/13 , Stran 3233
Št. 35400-1/2013 Ob-4293/13
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani: http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembe
javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13 (Uradni list RS, št. 10/13) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 1. B. točke (»B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:«) se spremeni tako, da se v celoti črta alineja 4) »nakup vozil za prevoz tovora z vgrajenim EURO 6 motorjem«. Za prvim odstavkom točke 2. d) (»d) Zavarovanje kredita«) se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev.« V besedilu 11. točke (»11. Rok in način prijave) se datum »30. 11. 2013« nadomesti z datumom »30. 6. 2014«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti