Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Št. 030/2013 Ob-4288/13 , Stran 3232
Št. 030/2013 Ob-4288/13
Svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Zagrebška c. 18, Maribor, objavlja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in vse naslednje dopolnitve, popravki in spremembe) in na osnovi sklepa, sprejetega na seji Sveta VSGT Maribor, dne 7. 11. 2013, razpis za: direktorja/ico Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Razpisni pogoji: – splošni pogoji za imenovanje iz 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), ki so: veljaven naziv predavatelja višje šole, najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – posebni pogoji: pedagoške in organizacijske sposobnosti, vodstvene sposobnosti, dobro poznavanje gostinske in turistične dejavnosti ter mednarodne reference, predložitev programa vodenja šole. Čas imenovanja: mandat imenovanega direktorja/ice traja pet let. Rok sprejemanja prijav: pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program svojega vodenja šole sprejema Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, 14 dni po objavi razpisa (pravočasna prijava je tista, ki bo na naveden naslov prispela do 15. ure, 13. 12. 2013 ali bo najkasneje tega dne poslana po pošti priporočeno, s pripisom: »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!«). Svet šole bo obravnaval le pravočasne in ustrezno označene prijave. Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Rok obveščenosti o imenovanju: prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 4 mesecev od objave razpisa.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti