Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

, Stran 3131
Drugo preklicujejo
Adriatic, Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta 06-ZIV-04/11, št. dokumenta 00001202, ime in priimek pooblaščenca: Cerkvenik Knapić Irena, šifra: 3970, PE: Koper; tip dokumenta 06-ZIV-06/11, št. dokumenta 00000134, tip dokumenta 06-ZIV-06/11, št. dokumenta 00001579, tip dokumenta 06-ZIV-06/11, št. dokumenta 00001571, ime in priimek pooblaščenca: Nadarevič Senada, šifra: 3834, PE: Koper; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2503521, ime in priimek pooblaščenca: Kladnik Tomaž, šifra: 4011, PE: Ljubljana; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2508501, ime in priimek pooblaščenca: Fabjan Darja, šifra: 0221, PE: Postojna; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2370006, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2414941, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2414942, ime in priimek pooblaščenca: Pahor Darja, šifra: 0606, PE: Koper. Ob-4197/13 Avtoprevozništvo Grandovec s.p., Cesta 15, Videm - Dobrepolje, licenco, številko 010441, za vozilo 00315645, registrska številka LJ GJ 273. gnq-332630 Ekart Primož, Kongresni trg 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 44110030, izdala AGRFT, Univerza v Ljubljani. gnf-332641 Florijančič Ines, Grahovo ob Bači 70, Grahovo ob Bači, študentsko izkaznico, št. 41100165, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno-332657 Gedlička Ksenija, Prušnikova ulica 14, Maribor, študentsko izkaznico, št. 37001145, izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana. gny-332651 Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, 8330 Metlika, dovolilnice: Belorusija, šifra: 112/01, številka: 3744790; Belorusija, šifra: 112/01, številka: 3744791; Ukrajina, šifra: 804/03, številka: 3310016; Rusija, šifra: 643/09, številka: 1063972. Ob-4175/13 Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika, licenco za vozilo, številka GE005829/0043/032. gnm-332634 Hudelja Anica, Sečje selo 4A, Vinica, študentsko izkaznico, št. 01008750 (izdana na priimek Simčič), izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnn-332658 Jazbar Dean, Vipavski križ 55, Ajdovščina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028339000, izdajatelj Cetis d.d. gnx-332627 KARGO TRADE d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnici za državo Ukrajino, oznaka 804/03, številki 3307655 in 3308239. gnw-332628 Kralj, d.o.o., Rakovlje 49, Braslovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005523001, izdana na ime Andrej Kralj, Rakovlje 49, 3314 Braslovče. gnc-332644 Lah Boštjan s.p., Ulica 8. februarja 62, Miklavž na Dravskem polju, dovolilnico za državo Rusijo, oznaka države RU, številka dovolilnice 1076722, TO17104. gnp-332631 Lešnik Staš, Malečnik 67, Malečnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola, Maribor, št. 8233274. gnl-332660 Martinčič Dejan s.p., Rtiče 7, Podkum, izvod licence, številka 010024/002, izdana 12. 1. 2010, za vozilo scania, registrska številka LJ KK 105. gnj-332637 Mastnak Boris, Teharje 34, Teharje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002816001, izdajatelj Cetis d.d. gnb-332649 Miloš Živa, Polanškova ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 50110041, izdala Teološka fakulteta, Ljubljana. gnd-332647 Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B, Črenšovci, licenco, številka GE006147/01124/017, za vozilo mercedes-benz, registrska številka MS HC-350. gnr-332629 SIBO d.o.o., Pameče 151, Slovenj Gradec, licenco, številka GE005082/00468/002, za vozilo scania R 420, registrska številka SG C9-897. gno-332632 Zidartrans.com, Dejan Zidar s.p., Lesično 69, Lesično, licenco za tovorno vozilo, reg. št. CE ZT 540, izdana 5. 9. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, številka 010798/001. gno-332636

AAA Zlata odličnost