Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

, Stran 3131
Spričevala preklicujejo
Baloh Olga, Breginj 33, Breginj, spričevalo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, izdajateljica Trgovinska zbornica Slovenije, številka 2476-2656/94, izdano 19. 12. 1994, izdano na ime Olga Jurkovič. gnp-332656 Brezovnik Primož, Rečica ob Savinji 108A, Rečica ob Savinji, indeks, št. 20060042, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gnz-332650