Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

, Stran 3131
Zavarovalne police preklicujejo
Ahlin Janez, Cerovo 3, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500076591, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-332654 Brezavšček Rok, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana, zavarovalno polico, št. 50500043412, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnq-332655 Čurić Vanja in Praprotnik Laura, Cesta na Vrhovce 57, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41802000338, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-332645 Gaberšek Jože, Kačji Dol 5, Podplat, zavarovalno polico, št. 50500061523, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-332653 Hrvatin Alma, Šmarje 201, Šmarje, zavarovalno polico, št. 50500009035, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-332648 Hvala Maja, Polje 475, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 505000/72002 (z dnem 1. 12. 2007, izdana na priimek Markeljc), izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-332646 Kalan Darinka Marija, Cesta na Brdo 46, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500043905, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-332643 Krajnc Branka, Tovarniška pot 2C, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 50500083781, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm-332659 Ocvirk Nuša, Zdraviliška cesta 10, Rimske Toplice, zavarovalno polico, št. 50500035911 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-332638 Rivič Nataša, Regentova 2, Ankaran - Ankarano, zavarovalno polico, št. 50500092653, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-332642 Schäffer Miha, Grintovška ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500077877, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-332652 Smonkar Matjaž, Škale 27B, Velenje, zavarovalno polico, št. 147457, izdala zavarovalnica Merkur. gnh-332639 Smonkar Matjaž, Škale 27B, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500034172, izdala zavarovalnica KD Group d.d. gnk-332640