Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

X Pd 288/2013 Os-4167/13 , Stran 3129
X Pd 288/2013 Os-4167/13
Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZDSS-1) obvešča zainteresirane stranke, da je pri tem sodišču pod gornjo opravilno številko začet kolektivni delovni spor predlagateljice Svetlane Kutin, Cankarjev drevored 2, Izola, ki jo zastopa pooblaščenec Marko Blatnik iz Konfederacije sindikatov 90, OSO KS-90, Trg Brolo 2, Koper, zoper nasprotna udeleženca: 1. Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22, Izola, ki ga zastopa Majda Škrlj, odvetnica v Sežani, in 2. Svet doma upokojencev, ki ga zastopa predsednica sveta Julija Bačnik, zaradi odpoklica (sodelovanje delavcev pri upravljanju). Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo pisno v treh dneh od te objave, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo. Poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan za 14. 11. 2013, ob 14. uri, v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper. Obvestilo o začetku postopka je izobešeno na oglasni deski in objavljeno na spletni strani tega sodišča dne 5. 11. 2013.
Delovno sodišče v Kopru dne 5. 11. 2013