Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

II D 2384/2012 Os-3762/13 , Stran 3129
II D 2384/2012 Os-3762/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. II D 2384/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. Željku Katanoviću, roj. 11. 6. 1955, umrl 20. 6. 2012, nazadnje stan. Ljubljana, Kosovelova ulica 26, državljan Srbije. Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil samski in ni zapustil potomcev. Sodišču ni znan nihče od dedičev po zapustniku. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 9. 2013