Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

IV P 254/2013 Os-4053/13 , Stran 3129
IV P 254/2013 Os-4053/13
Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. IV P 254/2013 tožeče stranke Mojco Šenica, Gorenje Gradišče 11a, 8350 Dolenjske Toplice, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o. iz Novega mesta, in toženo stranko: Liridon Kasolli, EMŠO: 0409988500610, Prizren, Kosovo, neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto. Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu dne 18. 10. 2013