Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

VL 86921/2013 Os-4108/13 , Stran 3128
VL 86921/2013 Os-4108/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Andrej Pak, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janko Ferš, Rogoška 72, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danilo Vedlin, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; David Teržan, Kapla 51a, Tabor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Terezija Novak, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Albina Vozar, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vesna Borzatta, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Lotka Struger, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Anton Berghaus, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičevaulica 19, Maribor; Angela Lupša, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Helena Pintar, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Agata Petrinjak, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc Lorenčič, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Blanka Vdovič, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžnici Tatjani Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. odv. Ingmar Bloudek, Trg Leona Štuklja 5/III, Maribor – dostava, zaradi izterjave 121,19 EUR, sklenilo: dolžnici Tatjani Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Ingmar Bloudek, Trg Leona Štuklja 5/III Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 9. 2013