Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

VL 106335/2012 Os-4086/13 , Stran 3128
VL 106335/2012 Os-4086/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Žagar Peter odvetnik, Dunajska cesta 10, Ljubljana, proti dolžnici Barbari Tihole, Kočevarjeva ulica 8A, Maribor - dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv. Martina Geč, Ulica heroja Bračiča 14, Maribor, zaradi izterjave 1.759,71 EUR, sklenilo: dolžnici Barbari Tihole, Kočevarjeva ulica 8A, Maribor - dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Martina Geč, Ulica Heroja Bračiča 14, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 10. 2013

AAA Zlata odličnost