Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

VL 39541/2013 Os-4085/13 , Stran 3128
VL 39541/2013 Os-4085/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Jaku Gregoršanec, Dobeno 9, Mengeš, ki ga zastopa zak. zast. Markelj Matjaž – odvetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 990,64 EUR, sklenilo: dolžniku Jaku Gregoršanec, Dobeno 9, Mengeš, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 10. 2013

AAA Zlata odličnost