Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

1913 I 6256/2006 Os-1964/13 , Stran 3128
1913 I 6256/2006 Os-1964/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika ml. Andrič Sebastjana, Šlosarjeva 12, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Sonja Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljubljana, zoper dolžnika Zorana Andrić, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi Zamljen Špela, Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 3. 2013

AAA Zlata odličnost