Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

P 125/2013 Os-4054/13 , Stran 3127
P 125/2013 Os-4054/13
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Mirana Hudelja, Dragatuš 11, Dragatuš, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. neznani in neznano kje živeči dediči po pok. Lukanič Francu, Dragatuš 11, Dragatuš, in 2. neznani in neznano kje živeči dediči po pok. Lukanič Jožefi, Dragatuš 40, Dragatuš, zaradi pridobitve lastninske pravice, pcto 650,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 1. 10. 2013 postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po pok. Lukanič Francu in neznanim in neznano kje živečim dedičem po pok. Lukanič Jožefi. Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje živeče dediče po pok. Lukanič Francu in neznane in neznano kje živeče dediče po pok. Lukanič Jožefi, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 1. 10. 2013

AAA Zlata odličnost