Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

P 122/2013 Os-4046/13 , Stran 3127
P 122/2013 Os-4046/13
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Petra Šneljer, Radovica 33a, Metlika, zoper toženo stranko: 1. neznani dediči po pok. Bojič Janku, nazadnje stanujočem Sušice 60, Sušice, (Hrvaška) in 2. neznani dediči po pok. Bojič Ani, nazadnje stanujoči Sušice 60, Sušice (Hrvaška), zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto 300,00 EUR, v smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku, dne 7. oktobra 2013 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki: 1. neznanim dedičem po pok. Bojič Janku, nazadnje stanujočem Sušice 60, Sušice, (Hrvaška) in 2. neznanim dedičem po pok. Bojič Ani, nazadnje stanujoči Sušice 60, Sušice (Hrvaška). Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče po pok. Bojič Janku, nazadnje stanujočem Sušice 60, Sušice, (Hrvaška) in neznane dediče po pok. Bojič Ani, nazadnje stanujoči Sušice 60, Sušice (Hrvaška), vse do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 7. 10. 2013

AAA Zlata odličnost