Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

N 11/2011 Os-4160/13 , Stran 3127
N 11/2011 Os-4160/13
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt na naslovu Ulica 1. avgusta 5, Kranj, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju, pod opr. št. N 11/2011, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas: Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 293, z dne 7. 2. 1992, sklenjene med DP Savo Kranj, Škofjeloška c. 6, kot prodajalcem, in Frančiško Brezar, Ulica 1. avgusta 5, Kranj, kot kupovalko, – prodajne pogodbe z dne 18. 3. 1992, sklenjene med Frančiško Brezar, Ulica 1. avgusta 5, Kranj, kot prodajalko, ter Brigito Vilfan in Tomažem Vilfanom, oba Gradnikova 9, Kranj, kot kupcema, – prodajne pogodbe z dne 16. 2. 1996, sklenjene med Brigito Vilfan in Tomažem Vilfanom, oba Ulica 1. avgusta 5, Kranj, kot prodajalcema, in Vladimirjem Oštarijašem, Župančičeva ulica 19, Kranj, kot kupcem, – za posamezni del št. 5, ID ZNAK 2100-841-5, stanovanje v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ulica 1. avgusta 5, Kranj, v izmeri 40,14 m2. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Vladimir Oštarijaš, rojen 2. 7. 1968, Ulica 1.avgusta 5, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 5. 11. 2013