Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 35400-2/2013 Ob-4183/13 , Stran 3120
Št. 35400-2/2013 Ob-4183/13
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembe javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 49OB13 (Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi: »Višina sredstev po tem pozivu znaša 6 milijonov EUR.« V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način prijave«) se datum »31. 1. 2014« nadomesti z datumom »30. 4. 2014«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost