Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 164/2013 Ob-4220/13 , Stran 3093
Št. 164/2013 Ob-4220/13
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
spremembo javnega razpisa
za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)
Javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (v nadaljevanju: javni razpis), objavljen 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS, št. 106/12, se spremeni tako, da se: – druga alineja drugega odstavka 7. točke se spremeni tako, da se glasi: »za štipendijo za gostovanje v RS oziroma v ZDA v enkratnem znesku praviloma v 15 dneh po dokončnosti odločbe«; – tretji odstavek 7. točke se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se državljanom RS izplačujejo na osebni račun upravičenca, odprt pri banki v RS, drugim upravičencem pa na osebni račun odprt pri banki v RS ali v tujini«. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije