Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

, Stran 3090
Drugo preklicujejo
Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, kopijo potrdila za voznika, št. 011825/SŠD52-9-7861/2012, velja od 2. 12. 2012 do 12. 7. 2015, izdajateljica OZS. gnx-332577 Bonta d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljubljana, preklic tahografske kartice, izdane na ime Erman Franjo, št. 10705000005120, veljavne od 12. 7. 2011, pod oznako GNK-332565, objavljene v Uradnem listu RS, št. 90/13. gng-332615 Bonta d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000512001, izdano na ime Franjo Erman, izdajatelj Cetis d.d. gnf-332616 Božič Darko, Senčna pot 18, Portorož - Portorose, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002776001, izdajatelj Cetis d.d. gnm-332584 Durič Simon, Veliko Tinje 25, Zgornja Ložnica, študentsko izkaznico, št. E1059018, izdala FERI, Maribor. m-223 Ferk Tilen, Ruperče 1A, Malečnik, študentsko izkaznico, št. G1018804, izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-221 Hakl Luka, V Prelogih 15, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0026211, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-219 Hercog Rojs Nina, Novo naselje 31, Hoče, študentsko izkaznico, št. 30105749, izdala Fakulteta za zdravstvene vede. m-209 Iršič Nejc, Prežihova ulica 12, Mežica, študentsko izkaznico, št. 61267822, izdala Pedagoška fakulteta. m-210 Jakopina Renato, Praprotnikova 27, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021047010, izdajatelj Cetis. m-216 Kambič Anže, Ljubljanska cesta 93, Domžale, študentsko izkaznico, št. F0024486, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-208 Karnet Uroš, Valvasorjeva 86, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81676372, izdala EPF Maribor. m-215 Krajinovič Žan, Gačnik 53, Pesnica pri Mariboru, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1007029. m-224 Krušec Teja, Štula 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25080053, izdala Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. gnl-332614 Matijašić Laura, Mesarska 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32011079, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnl-332585 Modeexpress d.o.o., Ferrarska ulica 17, Koper - Capodistria, izvod licence, GE006013/01050/005, registrska številka vozila KP-K3-040. gne-332617 Špiranec Duško, Dolinska cesta 3G, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. SLO/1070500023598000 (eventualna veljavnost 23. 9. 2014, izdajalec Cetis Celje. gnd-332618 TERRA – R.B., d.o.o., Ljubljana, Zaloška ulica 167, Ljubljana, preklic licence GNB-332545, objavljene v Uradnem listu RS, št. 25. 10. 2013. gnu-332580 TERRA – R.B., d.o.o., Žagarska ulica 11, Škofljica, licenco, št. GE006328/05292/002, za tovorno vozilo mercedes benz, reg. št. LJ 77-9TN. gnt-332581 Trobok Mile, Kočevska cesta 110, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 10-70-50000-29-65-004, izdajatelj Cetis d.d. gnk-332586 Vukanič Aleš, Kukeč 15, Križevci, študentsko izkaznico, št. N1006265, izdala Fakulteta za naravoslovje in matematiko. m-218 ZD Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, štampiljko oglate oblike, imenski žig zobozdravnika, z vsebino – Monika Bračko, dr. dent. med. gnj-332587 Zemljak Denis, Dravinjski vrh 4A, Videm pri Ptuju, študentsko izkaznico, št. 81687437, izdala EPF, Maribor. m-222

AAA Zlata odličnost