Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 90779/2013 Os-4065/13 , Stran 3086
VL 90779/2013 Os-4065/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Davidu Fišer, Kotlje 4 C, Kotlje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Sebastjan Zbičajnik, Meškova ul. 2, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 1.300,64 EUR, sklenilo: dolžniku Davidu Fišer, Kotlje 4 C, Kotlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Sebastjan Zbičajnik, Meškova ulica 2, Slovenj Gradec. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 9. 2013

AAA Zlata odličnost