Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 97048/2013 Os-4031/13 , Stran 3086
VL 97048/2013 Os-4031/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Edita Vrtovec, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Sašu Škof, Jamnikarjeva ulica 37, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Mojca Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana, zaradi izterjave 2.957,73 EUR, sklenilo: dolžniku Sašu Škof, Jamnikarjeva ulica 37, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojca Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 8. 2013

AAA Zlata odličnost