Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 89428/2013 Os-4030/13 , Stran 3086
VL 89428/2013 Os-4030/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Lipovec Branko, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Cvetki Milikić, Vodenska cesta 30, Trbovlje, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Danica Ferlin Samsa, Mirje 2, Ljubljana, zaradi izterjave 1.075,50 EUR, sklenilo: dolžnici Cvetki Milikić, Vodenska cesta 30, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Danica Ferlin Samsa, Mirje 2, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 9. 2013

AAA Zlata odličnost