Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 65357/2012 Os-3986/13 , Stran 3086
VL 65357/2012 Os-3986/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžnici Snežani Savkić, Podhom 14, Zgornje Gorje, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Bogdan Greif, Nazorjeva 8, Kranj, dostava, zaradi izterjave 652,71 EUR, sklenilo: dolžnici Snežani Savkić, Podhom 14, Zgornje Gorje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bogdan Greif, Nazorjeva 8, 4000 Kranj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 9. 2013

AAA Zlata odličnost