Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 62771/2013 Os-3985/13 , Stran 3085
VL 62771/2013 Os-3985/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti dolžniku Branku Virant, Pokopališka ulica 14, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 509,97 EUR, sklenilo: dolžniku Branku Virant, Pokopališka ulica 14, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 9. 2013

AAA Zlata odličnost