Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 157926/2012 Os-3951/13 , Stran 3085
VL 157926/2012 Os-3951/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Amelu Kadirić, 52 Birchview dr., Ontario, ki ga zastopa zakonita zastopnica začasna zastopnica odvetnica mag. Suzana Gale, Zagrebška ulica 9, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 522,10 EUR, sklenilo: dolžniku Amel Kadirić, 52 Birchview dr., Ontario, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica mag. Suzana Gale, Zagrebška ulica 9, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 10. 2013

AAA Zlata odličnost