Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VL 58015/2013 Os-3924/13 , Stran 3085
VL 58015/2013 Os-3924/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A 150, Ljubljana, proti dolžniku Deyanu Rashich, Podbrezje 3, Naklo, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mojca Ropret, Zalog pri Cerkljah 102, Cerklje, na Gorenjskem, zaradi izterjave 879,71 EUR, sklenilo: dolžniku Deyanu Rashich, Podbrezje 3, Naklo, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ropret Mojca, Zalog pri Cerkljah 102, Cerklje na Gorenjskem. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 7. 2013

AAA Zlata odličnost