Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

In 60/2013 Os-3980/13 , Stran 3084
In 60/2013 Os-3980/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., OE Krško, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Branku Kmezić, Obrežje 9C, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 4.185,37 EUR s pp sklenilo: dolžniku Branku Kmeziću, prej Obrežje 9c, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Vrečar Zorčič, Cesta prvih borcev 43, Brežice. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 15. 10. 2013

AAA Zlata odličnost