Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

N 68/2013 Os-3840/13 , Stran 3084
N 68/2013 Os-3840/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Rade Mitrovič, Preradovičeva 7, Maribor, 2. Franc Letnik, 3. Jelka Vesenjak, oba stan. Guličeva 3, Maribor, 4. Jerica Nussdorfer, Gosposvetska 69, Maribor, 5. Marija Omerzu in 6. Božidar Omerzu, Pivkova 4, Maribor, 7. Elzana Hukić, Ulica heroja Šlandra 18, Maribor, 8. Štefan Štiftar, Pivkova 4, Maribor, ki jih vse po pooblastilu zastopa NIPS Nepremičnine, Sabina Grabner s.p., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; zoper nasprotnega udeleženca: TVT Maribor d.d. – v likvidaciji, Preradovičeva ulica 22, Maribor, ki ga zastopa likvidacijski upravitelj Abisvet, Družba za svetovanje, turizem in posredovanje d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, Cesta VII 83, 1260 Ljubljana-Polje, za vzpostavitev etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča na stavbi Maribor, Pivkova 4, Preradovičeva 7, Guličeva 3 dne 26. 9. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 1999, sklenjene med Zofijo Sonjo Stenovec, Markovičeva 9, Maribor, kot prodajalko, in Žiher Ljubo, Ljubljanska 31, Maribor, ko kupovalko, s katero je prodajalka kupovalki prodala enoinpolsobno stanovanje št. 04, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Guličeva 3, ki leži na parc. št. 611, vl. št. 1180, k.o. Tabor, s površino 48,94 m2 in se deli na kuhinjo, v izmeri 10,58 m2, sobo, v izmeri 19,55 m2, sobo, v izmeri 11,52 m2 in druge prostore, v izmeri 7,29 m2, in na katerem je prodajalka dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 9. 2013

AAA Zlata odličnost