Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

N 19/2010 Os-4004/13 , Stran 3083
N 19/2010 Os-4004/13
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni Peer v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Alenka Ratej, Zadobrova 45/b, Škofja vas, 2. Ljubislava Podbrežnik, Mariborska cesta 66, Celje, 3. Bernard Fideršek, Mariborska cesta 66, Celje, 4. Martin Lampret, Šmartno 22, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 5. Anica Korpič, Mariborska cesta 66, Celje, 6. Anica Kos, Mariborska cesta 66, Celje, 7. Rolando Strbad, Mariborska cesta 66, Celje, 8. Vjekoslav Kožuh, Na zelenici 3, Celje, 9. Erika Kavčič, Mariborska cesta 66, Celje, 10. Štefanija Zorko, Mariborska cesta 66, Celje, 11. Dušan Zorko, Mariborska cesta 66, Celje, 12. Zlatko Gajšek, Lopata 16/b, Celje in 13. Monetti d.o.o. Celje, Ul. V. prekomorske brigade 4, Celje, ki jih vse zastopa Vesna Mejač s.p., Primadom, Savinova ulica 7, Celje, zoper nasprotno udeleženko: 1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini – stanovanju, v izmeri 67,88 m2, ki obsega sobo, v izmeri 21,06 m2, sobo 29,14 m2, kuhinjo 4,61 m2, kopalnico 2,60 m2, klet 5,91 m2 in klet 1,03 m2, drvarnico 1,43 m2 in skupni WC 1,43 m2, na podstrešju hiše na naslovu Mariborska cesta 66, Celje, sklenjene dne 8. 3. 1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in Bernardom Fiderškom, kot kupcem, dne 14. 10. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 3. 1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in Bernardom Fiderškom kot kupcem, za stanovanje na naslovu Mariborska cesta 66, Celje, v izmeri 67,88 m2, ki obsega sobo, v izmeri 21,06 m2, sobo, v izmeri 29,14 m2, kuhinjo, v izmeri 4,61 m2, kopalnico, v izmeri 2,60 m2, klet, v izmeri 5,91 m2 in klet, v izmeri 1,03 m2, drvarnico, v izmeri 1,43 m2 in skupni WC, v izmeri1,43 m2, na podstrešju te hiše. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 14. 10. 2013

AAA Zlata odličnost