Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

SV 1326/2013 Ob-4123/13 , Stran 3082
SV 1326/2013 Ob-4123/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1326/2013 z dne 30. 10. 2013, je nepremičnina, in sicer stanovanje št. 27, v skupni izmeri 68,15 m2, s pripadajočim kletnim prostorom št. 27, v izmeri 3,02 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Staneta Severja 9, 2000 Maribor, ki stoji na parceli št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, last Zamuda Jelke do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 4. 2004, zastavljena v korist SKB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 127.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost