Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

SV 2014/2013 Ob-4122/13 , Stran 3082
SV 2014/2013 Ob-4122/13
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2014/2013 z dne 30. 10. 2013 je bila nepremičnina, ki se nahaja v pritličju (2. etaža) večstanovanjske stavbe z ident. št. 1726-95, na naslovu Grablovičeva ulica 24, 1000 Ljubljana, ki stoji na parceli št. 57/14, 58/6, 58/8, 59/4, 67/8, 68/3 in 70/5, vse k.o. 1726 – Šentpeter in h kateremu pripada solastniški delež na skupnih prostorih delih, objektih in napravah stavbe z ident. št. 1726-95-2, last Matije Torlaka na solastninskem deležu do ene polovice (1/2) in last Petre Šmalcelj na solastninskem deležu do ene polovice (1/2), na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10. 2013, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost