Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4130/13 , Stran 3081
Ob-4130/13
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, na podlagi Sklepa direktorja družbe z dne 4. 11. 2013 objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Organizator javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju »najemodajalec«): Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, matična številka 5701104000. 2. Opis predmeta najema Predmet najema so pisarne v 1. nadstropju stanovanjsko – poslovne stavbe na naslovu Dunajska cesta 101, Ljubljana (bližina poslovne stavbe Mercator). Skupna površina sprejemne in še 10 pisarn ter standardnih pomožnih prostorov znaša 387,67 m2. Pisarne so povezane z UTP inštalacijo (1G) in klima napravami. V predmet najema je vključena pravica uporabe 4 parkirnih mest v garažnem delu kompleksa (možnost najema dodatnih parkirnih mest pri upravniku garaž). 3. Izklicna cena Izhodiščna višina mesečne najemnine je 4 EUR/m2. Redne finančne obveznosti najemnika so še vse standardne uporabniške obveznosti. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudnik pošlje pisno ponudbo z višino najemnine, ki jo je pripravljen mesečno plačati za najem predmetnega poslovnega prostora, in ne sme biti nižja od izhodiščne višine najemnine. V ponudbi je potrebno navesti popolne podatke podjetja in vrsto dejavnosti, ki bi jo opravljalo v poslovnem prostoru, ki je predmet najema ter priložiti S.BON AJPES. 5. Merila za ocenitev ponudb: a) Bonitetna ocena podjetja (do 60% od skupno maksimalno 100 točk), b) Višina najemnine (40% od skupno maksimalno 100 točk). V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, lahko najemodajalec: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 6. Rok za oddajo ponudb Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati po pošti na naslov Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javno zbiranje ponudb – Ne odpiraj«. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, do dne 28. 11. 2013, do 12. ure. Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni. 7. Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb Najemodajalec si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega zbiranja ponudb, brez kakršnihkoli posledic zase: – kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora do sklenitve najemne pogodbe, – ne izbere nobenega od ponudnikov. 8. Kontakt za dodatne informacije: za dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogled nepremičnine smo dosegljivi po elektronski pošti: natasa.podlogar@metalkaupravljanje.si ali na tel. 01/589-00-12 oziroma 041/732-691.
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.

AAA Zlata odličnost