Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4099/13 , Stran 3074
Ob-4099/13
Na podlagi 35. člena Statuta Doma Petra Uzarja (krajši naziv: DPU Tržič) je Svet DPU Tržič dne 24. 10. 2013 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja/direktorice. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZSV-UPB2), zadnja spr. in dop.: Uradni list RS, št. 57/12). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, javna listina o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, dokazila o delovnih izkušnjah). 2. Kandidati morajo predložiti tudi kratek življenjepis in vizijo dela zavoda. 3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja DPU Tržič bo Svet zavoda izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil in razgovorov. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Kandidati morajo poslati vloge s prilogami in dokazili ter življenjepisom in vizijo dela zavoda v pisni obliki po pošti, na naslov Svet DPU Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj!« Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Svet DPU Tržič

AAA Zlata odličnost